Cordiax AM 80/10 x 30 comprimidos

Cordiax AM 80/5 x 30 comprimidos

Cordiax D x 30 comprimidos

Cordiax 40 mg x 30 comprimidos

Cordiax 80 mg x 30 comprimidos

Cordiax AM 40/5 x 30 comprimidos

Betaplex 6,25 mg x 30 comprimidos

Cardioplus 20 mg x 30 comprimidos

Cardioplus 40 mg x 30 comprimidos

Cardioplus D 20/12,5 mg x 30 comprimidos