Lafigin DT 200 mg x 30 comprimidos dispersables

Lafigin 100 mg x 30 comprimidos

Lafigin 25 mg x 30 comprimidos

Lafigin 50 mg x 30 comprimidos

Lafigin DT 100 mg x 30 comprimidos dispersables