Betaserc 24mg x 30 comprimidos

 

 

Betaserc 16mg x 30 comprimidos

 

 

Recamicina 500 mg x 10 comprimidos

Recamicina 500 mg x 7 comprimidos

Recamicina 750 mg x 10 comprimidos

Recamicina 750 mg x 7 comprimidos

Ricilina 500 mg x 6 comprimidos

Nontox 60 mg / 10 ml x 120 ml solución oral

Plexus jarabe x 120ml

Plexus x 30 Comprimidos