Neoresotyl 50mg x 30 comprimidos

Neoresotyl 150mg x 30 comprimidos

Tensodox 10 mg x 10 comprimidos recubiertos

 

 

Tensodox 10 mg x 20 comprimidos recubiertos

Tensodox 5 mg x 20 comprimidos recubiertos

Tensodox XR 10 mg x 20 comprimidos recubiertos liberación prolongada

 

 

Toprel 100 mg x 30 comprimidos recubiertos

Toprel 25 mg x 30 comprimidos recubiertos

Toprel 50 mg x 30 comprimidos recubiertos

Valnoc 2 mg x 30 comprimidos recubiertos